Politika privatnosti

Niže se možete detaljnije upoznati kako prikupljamo, štitimo i obrađujemo osobne podatke.
Social Media Marketing

Tvrtka APPCRO d.o.o. (u nastavku tvrtka) je vlasnik web stranice www.gdpr.com.hr („web stranica“). Ova izjava o privatnosti izrađena je s ciljem iskazivanja brige o privatnosti naših korisnika te kako bismo naše korisnike (ispitanike) informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici.

 

Molimo Vas da ovu Izjavu o privatnosti detaljno proučite kako biste saznali na koji način obrađujemo, skupljamo, štitimo, prenosimo ili na bilo koji drugi način koristimo Vaše osobne podatke.

 

Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Sjedište naše tvrtke je u Zagrebu, Republika Hrvatska. Imenovali smo osobu kao službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO) koji će biti glavni kontakt za bilo kakva pitanja ili pritužbe vezane uz našu politiku privatnosti, obradu osobnih podataka ili rukovanje istima. Kontakt podaci našeg službenika za zaštitu osobnih podataka su:


Miro Višić
Bolnička cesta 34A
10090 Zagreb, HR
dpo@appcro.com

Prikupljanje podataka

Prema definiciji osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca (fizičku osobu) čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Fizička osoba čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, naročito uz pomoć identifikatora kao što su ime, prezime, podaci o lokaciji, osobni identifikacijski broj, mrežni identifikator (npr. IP adresa) ili uz pomoć različitih čimbenika koji se odnose na fizički, genetski, fiziološki, ekonomski, mentalni, socijalni ili kulturni identitet te fizičke osobe (pojedinca).

 

Važno je naglasiti da Vaše osobne podatke prikupljamo ili planiramo prikupljati u budućnosti isključivo kada nam svojom voljom date takve informacije putem dane privole (EU GDPR 6a) ili na bazi drugih legitimnih osnova prikupljanja kao što su: Izvršavanje ugovornih obveza (EU GDPR 6b), Poštivanje pravne obveze (EU GDPR 6c), Zaštita ključnih interesa ispitanika (EU GDPR 6d), Izvršavanje zadaće od javnog interesa (EU GDPR 6e), Legitimni interes voditelja obrade ii treće strane (EU GDPR 6f) i druge specifične osnove prikupljanja i obrade podataka (EU GDPR 9a-9j). Podatke o Vama prikupljamo kada ispunite neki od obrazaca na našoj Web stranici, kada pošaljete direktno e-mail na e-mail adrese navedene na našoj web stranici, kada pristupite našoj stranici putem kolačića (tzv. cookies), te analitičke podatke radi praćenja posjećenosti stranice putem Google Analytics, prilikom prijave na naš newsletter ili temeljem Vaših telefonskih poziva i iskaza interesa za našim proizvodima i uslugama.

 

Dodatno bitno je da ste informirani da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem naše web stranice, odnosno Internet servera ili korištenjem „kolačića“. Kliknite ovdje kako biste se detaljnije informirali o našoj politici o kolačićima.

 

Kao primjer informacija koje se uobičajeno prikupljaju putem naših web stranica o Vašem korištenju stranice uključuju: najgledanije i najposjećenije stranice i razne poveznice na našoj web stranici (tagovi, gumbi i sl.), praćenje ispunja obrazaca, praćenje vremena provedenog na našoj web stranici, ključne riječi koje korisnike vode kod pretraživanja weba do naše stranice, vaša IP adresa s koje pristupate, ostale informacije koje se skupljaju putem kolačića, te podaci vašeg uređaja s kojega pregledavate našu web stranicu (poput postavki hardvera, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača i sl.).

 

Obrada podataka

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

 

  • Radi personalizacije Vašeg korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe);
  • Radi poboljšanja naše web stranice (trajno nastojimo poboljšati ponudu naše web stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od naših posjetitelja);
  • Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama;
  • Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.)

 

Poveznice s trećim stranama

Na našoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

 

Uporaba kolačića

Kako biste saznali kako koristimo kolačiće, pročitajte našu politiku o kolačićima.

 

Zaštita vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

 

Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima WMD d.o.o. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

 

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja Vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon 12 mjeseci od dana kad ste nam dali te podatke.

 

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo Vas da nas kontaktirate na dpo@appcro.com.

 

Također možete zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan naše tvrtke primio Vaše osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo Vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. U mnogim državama imate pravo poslati pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom kako postupamo s Vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo na temelju Vašeg zahtjeva poslati Vam Vaše osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

 

Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na dpo@appcro.com, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog na možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

 

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

 

Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

 

  • osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
  • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
  • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor ( u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

 

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Vaša privola

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

 

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

 

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 01. siječnja 2023. godine.