APPCRO GDPR Manager sveobuhvatno je i moderno GDPR Cloud rješenje koje pomaže Vašoj organizaciji trajno pratiti usklađenost s GDPR uredbom i značajno olakšava upravljanje osobnim podacima.

GDPR usklađenost

Rješenje je dizajnirano i implementirano u skladu sa područjima i zahtjevima GDPR uredbe s ciljem da GDPR uredba zaživi u praksi.

Zajednička evidencija

Sustav omogućava naprednu evidenciju osobnih podataka, mjera zaštite, procjena rizika (DPIA), ispitanika, privola, zahtjeva i obrada podataka.

Sveobuhvatan pogled

Jasno i precizne evidencije omogućavaju da je, u slučaju zahtjeva ispitanika ili nadzora regulatora, moguće jednostavno objasniti korištenje osobnih podataka.

Cloud/On-premise rješenje

Sustav je široko dostupan u cloud verziji na Microsoft Azure platformi ili se može instalirati kao on-premise rješenje u postojećoj infrastrukturi.

Prilagođenost

Sustav se lako prilagođava prema potrebama korisnika i jednostavno integrira s drugim sustavima. Prilagođen je i za voditelje obrade i za izvršitelje obrade; za male, srednje i velike organizacije.

Mogućnosti integracija

Postoji mogućnost integracije s drugim sustavima za automatizaciju procesa evidencije i rada s ispitanicima, privolama, zahtjevima i obradama podataka.

APPCRO GDPR Manager je razvijen na bazi naše nagrađivane APPCRO BMS platforme koja uključuje niz sustava, rješenja i alata za kolaboraciju, komunikaciju i upravljanje kompletnom organizacijom. APPCRO BMS dobio je nagradu 25.10.2017. u Bruxellesu za najbolji europski sustav za 2017. godinu!

Sustav obuhvaća široki opseg funkcionalnosti važnih za kvalitetno usklađivanje i zaštitu osobnih podataka ispitanika u skladu sa zahtjevima GDPR uredbe, te je kao takav trenutno najkompletnije GDPR procesno rješenje na europskom tržištu.

Kako bismo Vam olakšali proces usklađivanja s GDPR uredbom pripremili smo za Vas EU GDPR dokumentacijski paket koji sadrži 30+ korisnih dokumenata, primjera i špranci koje Vam mogu poslužiti kako biste se mogli interno samostalno pripremiti za GDPR uredbu.

Sustav podržava kreiranje definicija privole za određenu svrhu obrade, prikupljanje, praćenje isteka i evidenciju opoziva privole.

Evidenciju i praćenje realizacije zahtjeva ispitanika za ostvarivanje prava koja su definirana u Uredbi.

Kroz sustav je moguće evidentirati povrede te slanje izvještaja o povredi ispitanicima i regulatoru.

Sustav podržava kreiranje i podešavanje svrhe obrade osobnih podataka na temelju osnove prikupljanja.

Korisnici sustava mogu definirati i evidentirati obrade podataka i pritom voditi evidenciju o ispitanicima koji su bili uključeni u obradu.
Kod osjetljivih podataka i obrada podataka moguće je raditi procjenu učinka na ZOP i kroz vrijeme pratiti ocjenu rizika.
U sustavu se definiraju kategorije ispitanika. Unutar svake kategorije ispitanika definira se struktura osobnih podataka.

Unutar sustava evidentiraju se ispitanici čije osobne podatke evidentiramo u drugim sustavima i predmet su obrade podataka.

Osim osobnih podataka moguće je definirati dokumente u kojima se nalaze osobni podaci unutar organizacije.
Unutar sustava moguće je evidentirati koji korisnik je pristupao kojim osobnim podacima.
Podržano je definiranje i elektroničkih i ne-elektroničkih spremišta podataka.
Unutar sustava evidentiraju se obrasci kroz koje se prikupljaju osobni podaci.
Sustav podržava evidenciju svih prijenosa podataka i ugovora o prijenosima osobnih podataka.
Sustav podržava evidenciju dokumentacije oko raznih politika unutar organizacije.
Sustav ima izvještajni podsustav za generiranje raznih izvještaja.
Uz sve navedeno APPCRO GDPR Manager uključuje 50+ dodatnih korisnih alata platforme kao što su: upravljanje kolaboracijom, upravljanje zadacima, praćenje i obrada e-pošte uz e-mail tracking, revizije dokumentacije, upravljanje događajima i kalendarima, interne, SMS, i e-mail notifikacije, chat, grafički prikazi, multi DMS pohrana dokumentacije, upravljanje podsjetnicima, kronološko praćenje aktivnosti u sustavu i niz drugih korisnih alata.